top of page

Espai Criança Cèntric

Espai de Criança per Infants de 9 mesos a 3 anys | Espai de psicomotricitat, creativitat i moviment 

 

L’Espai de criança neix com a projecte dins de 'Cèntric Barcelona, Psicomotricitat i teràpia infantil i familiar'.

Oferim un total de 8 places per a infants de 9 mesos a 3 anys i la possibilitat de gaudir de l’espai a famílies amb nadons de 6 a 9 mesos, aquests últims sempre acompanyats d’un adult de referència.

El primer context educatiu de qualsevol infant petit és, o hauria de ser, la família. És qui l’apropa amorosament als primers estímuls sensorials, cognitius i emocionals i, a través d’ella, l’infant s’endinsa al seu ritme en el món sociocultural que conforma l’entorn on ha nascut i viurà el seu dia a dia, donant-li cada cop més sentit a allò que l’envolta.

Sobretot durant els 3 primers anys de vida, la criatura necessita un entorn amable, amorós, que respecti els seus ritmes vitals i de desenvolupament per tal de poder anar creixent de manera segura (físicament i emocional), amb una bona autoestima i un nivell d’autonomia que evolucioni progressivament al seu procés maduratiu.

Tal com està organitzat el sistema i la societat en la que vivim, sovint es fa difícil dur a terme la criança dels fills i filles el màxim de temps possible únicament en el nucli familiar. Això implica, haver de buscar un segon agent amb qui compartir la criança, ja siguin familiars, cangurs, escoles bressol, mares de dia, grups de criança compartida o escoletes. És molt important per a l’infant, que el servei que acabi triant la família sigui el més similar a la pròpia a llar per tal que faci com una continuïtat de la mateixa i tot flueixi millor.

Per aquest motiu, i donant valor a tot l’esmentat, el nostre espai recrea al màxim possible un ambient proper, familiar i acollidor, per tal que famílies i infants se sentin gairebé com a casa.

Això ho aconseguim nodrint-nos de les pedagogies modernes que creuen en l’Infant com a individu únic i amb un potencial enorme que només necessita amor i un entorn amable i respectuós on despuntar.

Els nostres pilars fonamentals són:

 • Ràtio baixa: 1 adultx cada 4 infants

 • Grup heterogeni i divers: on cadascú enriqueixi al grup amb les seves particularitats d’edat, de maduració, d’origen, d’habilitats, etc.

 • Respecte dels processos vitals i orgànics de cada infant i la seva família: cada infant evoluciona al seu propi ritme i connectant amb el seu desig intern, no al ritme que marquen uns objectius genèrics i imposats des de fora.

 • Respecte dels hàbits i costums familiars: establint al màxim possible una connexió i una continuïtat entre llar i escoleta.

 • Coherència de l’espai i els materials amb el projecte educatiu: creant l’ambient i el clima que volem aconseguir, adequant-los a les necessitats i als interessos canviants dels infants i donant valor a les matèries primes de qualitat i sostenibles, que ofereixen unes possibilitats de joc obertes i flexibles.

 • Joc i moviment lliure: sent el fil conductor de la vida a l’Escoleta, donant-los el lloc que es mereixen i el valor que tenen en sí mateixos per a l’evolució natural i sana de l’infant.

 • Relació oberta amb les famílies: com a punt de partida i de convergència sobre tot el que té a veure amb els infants i el seu procés vital.

Cap a on anem?

 1. Respectar l’infant com a ésser únic i individual sense jutjar-lo per les particularitats del seu sistema familiar.

 2. Vetllar perquè l’atenció directa als infants sigui respectuosa i amorosa, de manera que els aporti benestar físic, psicològic i emocional.

 3. Afavorir l’exploració i el plaer per la descoberta en llibertat de l’entorn més proper.

 4. Dissenyar i distribuir l’espai físic on seran els infants tot creant un ambient acollidor, segur i ric, alhora que adaptat a les necessitats del grup en cada moment.

 5. Elaborar propostes educatives adequades a les necessitats i els interessos dels infants en el seu procés evolutiu i avaluar-les acuradament.

 6. Relacionar-se amb amabilitat, cordialitat, sinceritat i transparència amb els infants i les seves famílies per tal d’establir una comunicació oberta i fluïda, marcada per la confiança i la tranquil·litat.

 7. Oferir orientació i suport a les famílies sempre que ho necessitin.

Com ho fem?

 • Acompanyament emocional proper

 • Moments individuals

 • Moments de grup Cos i moviment, psicomotricitat

 • Espai interior vs Espai exterior

 • Amb els diferents llenguatges com a agents educatius

 • Metodologia viva i activa

 • Col·laboració i participació de les famílies

LirolaCusso_Cèntric_logo_015_editado.jpg

On i amb què ho fem?

Espais_027_edited editado.jpg

En espais i amb materials molt cuidats i pensats pedagògicament per tal que satisfacin totes les necessitats autèntiques dels infants; de moviment, de joc, de cura, etc.

 • Estança principal de joc

 • Sala de Psicomoticitat

 • Habitació de descans

 • Lavabo adaptat

L'equip

Mestra d’Educació Infantil, dedicada durant més de 10 anys de forma continuada a la primera infància, a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona. Sempre amb inquietud per formar-se en aspectes relacionats amb el món educatiu (plàstica, psicomotricitat, recursos, sostenibilitat, Educació Viva, disseny d’espais educatius,…) i, paral·lelament, en altres àmbits professionals (teràpies alternatives, Massatge Infantil, Mare de Dia, criança respectuosa,etc.).

 

La maternitat li va arribar en un moment molt dolç i desitjat sacsejant-la de dalt a baix, empenyent-la a l’aventura de la criança exclusiva del seu fill durant els seus primers 3 anys de vida i a emprendre projectes professionals molt engrescadors a l'entorn de la Criança. A Cèntric és l'Acompanyant del grup d'infants de Criança.

Conjuntament amb ella, col·laborarà amb l'Augusto, director de Cèntric Barcelona i psicomotrisista infantil. 

Horari i activitats

Opció Matí

de dilluns a divendres de 9h a 12h

Opció Migdia

de dilluns a divendres de 9h a 15h

L’organització diària sovint es veurà modificada en funció de l’estat i de les necessitats diàries dels infants però, partint de la convicció que l’ordre i els rituals els ajuda a anar construint la percepció espacial i temporal, els moments del dia seran aquests:

9-9’45h: entrada relaxada dels infants i les famílies.

9’45- 10’30h: joc lliure a l’estança principal/proposta concreta

10’30-11h: trobada del grup i tastet de fruita

11-11-45: jocs/psicomotricitat

12h: Ritual de preparació per dinar/comiat dels infants que marxen a casa

12’15-13h: Dinar

13- 13’30: Joc tranquil a l’estança principal i ritual de preparació per descansar

13’30- 14’45h: Descans

14’45- 15h: Comiat

Tarifes curs 2020/2021

El cost mensual del servei va en funció dels dies i les hores que l’infant vingui a l’Espai de Criança. Si esteu interessats i interessades en alguna modalitat més, poseu-vos en contacte amb el nostre equip:

HORES / DIES

3 HORES (DE 9H A 12H) / 4 DIES = 240€

6 HORES (DE 9H A 15H) / 4 DIES = 352€

3 HORES (DE 9H A 12H) / 5 DIES = 300€

6 HORES (DE 9H A 15H) / 5 DIES = 440€

Més informació

 • Instagram Psicomotricidad Cèntric
 • Facebook Psicomotricidad Cèntric BCN
 • LinkedIN Cèntric Psicomotricidad
bottom of page