Que és la Psicomotricitat Relacional?

La Psicomotricitat Relacional és un espai on els infants gaudeixen a partir del Joc. Actuem amb els infants en un marc de llibertat amb uns límits concrets i amb una escolta de les necessitats que transmeten els infants. El joc lliure, segur i vivencial crea aprenentatges de seguretat i vivències positives. Un espai Psicomotriu és un espai de creixement, de relació amb els altres i de potenciació de la creativitat de cada infant a partir del descobriment.

Que Fem?

 • Desenvolupar el creixement personal a partir del joc, la creació i l’expressió amb el cos.
 • Treballar les dificultats que fan que l’infant actuï de manera inquieta i desorganitzada per tal que pugui desenvolupar-se amb harmonia i equilibri en un marc de relació i de seguretat creadora.
 • Ens centrem en tota la part emocional de l’infant per poder superar totes aquestes possibles dificultats.

 

Com ho fem?

 • A la sala de psicomotricitat a partir de la vinculació amb el terapeuta i els diferents materials d’expressió i de comunicació.
 • Les sessions poden ser individuals o en grup. Sempre actuant i intervenint de forma interdisciplinar amb el nostre equip de treball, que treballa els casos individualment i adapta el tractament a les necessitats i habilitats de cada infant, d’una manera global.

La psicomotricitat pot ajudar a infants en dificultats:

 • Psicomotrius (inestabilitat motriu, inhibició psicomotriu, agressivitat, etc.),
 • D’aprenentatge
 • Necessitats cognitives
 • Infants en risc d’exclusió
 • Retard en la maduració de desenvolupament psicomotriu
 • Dificultats en el control i coneixement del propi cos
 • Trastorns generalitzats o retards del desenvolupament
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Síndrome d’Asperger
 • Dèficit d’atenció i hiperactivitat
 • Trastorns de conducta, emocionals i dificultats de relació
 • Trastorns del vincle afectiu

Serveis Psicomotrius

Els serveis Psicomotrius els englobem en diferents tipus d’activitats depenent de les necessitat de cada infant i família. Van dirigides a infants de 0 a 10 anys. A on presentem els diferents serveis:

 • Taller d’expressió Psicomotriu: Espai a on es potencien aspectes com la comunicació, la creació, la relació i el raonament com a base segura per potenciar la vivència dels infants.
 • Grup d’ajuda psicomotriu: intervenció amb grups reduïts d’infants actuant en les seves potencialitats i ajustant les seves eines per aconseguir recursos per créixer i desenvolupar-se amb seguretat i autonomia.
 • Teràpia psicomotriu: intervenció individual amb infants amb necessitats diferenciades d’aprenentatge, relació, gestió de les emocions o motrius. Per actuar i créixer cap a un espai de relació amb plaer, seguretat i vivències positives.
 • Psicomotricitat amb família: Espai amb infants de 0 a 24 mesos i pares/mares a on es busca potenciar el vincle amb a través del joc, la comunicació i l’expressió. Utilitzant tots els recursos de la sala i la implicació del psicomotricista com acompanyant de creació i relació.
interno-a