Que és el Coaching?

El Coaching és una tècnica que intenta buscar el màxim desenvolupament professional i personal de les persones i que intenta donar a lloc a una profunda transformació, buscant canvis de perspectiva i augment del compromís i la responsabilitat, es tradueix al final en millors resultats per a la vida.

És un procés on es crea un sistema que facilita l’aprenentatge, el descobriment i promou canvis cognitius, emocionals i conductuals que expandeix la capacitat d’acció de cada persona en funció dels objectius de cada persona.

Treballem en la facilitació dels processos de desenvolupament de les persones: en l’evolució professional, en els Canvis en la carrera laboral, la consecució d’objectius, en la superació d’obstacles per al creixement personal i en la recerca d’augmentar els nivells de Rendiment

El coaching és una poderosa eina que potencia el lideratge, facilita l’acompliment i acompanya processos per garantir l’efectiva adquisició de les competències.

interno-coaching