Que és el coaching per adolescents?

El coaching per adolescents que oferim a Cèntric Barcelona, és un procés que té com a objectiu millorar la relació que té l’adolescent amb els seus processos d’aprenentatge, oferint-li eines i estratègies per poder fer front a aquestes dificultats i així poder millorar els seus recursos, aconseguint desenvolupar competències i capacitats cognitives que permetran augmentar el seu rendiment acadèmic.

Aquest acompanyament és basa en la relació que s’estableix entre el terapeuta i l’adolescent a partir de treballar amb diversos materials que donaran la possibilitat de potenciar les seves habilitats (concentració, atenció, memòria, etc…), així com millorar la seva actitud davant les tasques escolars. Se li proporcionaran recursos per poder fer front a l’aprenentatge i reforçar la seva autoestima i autonomia acadèmica.

Aquestes intervencions psicopedagògiques individualitzades estan ajustades a les necessitats específiques de cada infant o adolescent. Les sessions es distribueixen en una o dues hores setmanals amb un professional especialitzat.

interno-reeducacions