SERVEIS

galeria-023

A l’espai Psicomotriu Relacional trobem des de tallers d’expressió fins a sessions terapèutiques. Tot es treballen amb el joc, la relació i el vincle que es crea amb el psicomotricista dins de l’espai per millorar diferents aspectes personals.

espais_018

Una poderosa eina que potencia el lideratge, facilita l’acompliment i acompanya processos de capacitació i entrenament als efectes de garantir l’efectiva adquisició de les competències.

detalls_013

Millorem la relació que té l’adolescent amb els seus processos d’aprenentatge, oferint-li eines i estratègies per poder fer front a les seves dificultats.

Millorem els seus recursos aconseguint desenvolupar competències i capacitats cognitives que permetran augmentar el seu rendiment acadèmic.